Būtume dėkingi už bet kokią paramą, kuri padėtų įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Prisidėkite prie asociacijos "Žagariečiaï" vykdomų projektų ir veiklos savo žiniomis, pasiūlymais, darbu. Rašykite asociacijaizagarieciai@gmail.com ir aptarsime bendradarbiavimo galimybes.

 

 

Šiuo metu
asociacijoje
41 narys

Apie asociaciją

Pirmieji Vilniuje gyvenančių žagariečių susitikimai įvyko 2007 metų rudenį. Dalyvavusiųjų iniciatyva, noras bendrauti tarpusavyje bei domėjimasis Žagarės dabartimi ir ateitimi paskatino žengti tolesnį žingsnį – 2008 m. birželio 12 d. įkuriama asociacija "Žagariečiai".

Asociacija "Žagariečiai" yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija.

Vyšnių žiedai

Asociacijos tikslas – burti žagariečius, skatinti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje, kultūrinėje, švietėjiškoje, renginių organizavimo veikloje, palaikyti glaudžius ryšius su Žagarės krašto institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, domėtis krašto istorija, propaguoti įvairią su Žagarės miestu susijusią veiklą, siekti Žagarės savitumo išlaikymo ir puoselėjimo.

Asociacijos narių nuolat daugėja, nes į asociacijos veiklą įsijungia vis daugiau aktyvių ir Žagarę mylinčių žmonių. Asociacija yra užmezgusi kontaktus ne tik su Vilniuje gyvenančiais žagariečiais, bet ir su Kauno žagariečių klubu "Švėtė", Žagarės regioninio parko direkcija, Žagarės miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių klubu "Švėtė", Žagarės bendruomene "Veidė", Žagarės neįgaliųjų klubu "Vyšnelė", Žagarės jaunimo klubu ir kitomis organizacijomis.

Asociaciją galite paremti:

  • pervesdami paramą į asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą
    Nr. LT44 7300 0101 0886 6826, esančią AB banke "Swedbank";

  • užpildydami prašymą ir paskirdami iki 2 % savo sumokėto pajamų mokesčio.
    Užpildytą prašymą reikia pristatyti į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių arba pateikti naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS). Prašymai dėl paramos pildomi ir mokesčių inspekcijai pateikiami kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d.;

  • įnešdami grynuosius pinigus į asociacijos kasą. Tokiu atveju Jums reikės susisiekti su asociacijos prezidentu Gintaru Lepersku telefonu 8-621-13395 arba el. paštu asociacijaizagarieciai@gmail.com, kuris užpildys kasos pajamų orderį ir patvirtins pinigų įnešimą;

  • visiškai ar iš dalies finansuodami konkretų asociacijos rengiamą arba remiamą projektą.